VI TAR ÖVER ANSVARET FÖR ERA GOLVYTSKIKT

Från hållbarhetsanalys via utförande till certifikat – Vi kan med stolthet ta ansvar för att leverera hela processen.

Vi har Sverige-rättigheterna för vår patenterade keramiska golvlack. Under snart tio år har vi applicerat den keramiska lacken hos våra kunder. Därför vet vi nu att det inte finns någon annan produkt som ger det nötningsmotstånd som den skapar. Nu tar vi nästa steg och levererar Certifikat Hållbara Golv.

Konceptet medför inga tillkommande kostnader för er som kund utan ingår i vårt redan befintliga erbjudande.

Läs mer…

Ekonomiskt & värdeskapande

Med vår keramiska lack behöver ni inte byta ut era slitna golv. Vi renoverar plast,- linoleum-, och trägolv och vår lösning ger en direkt kostnadsbesparing på minst 50% jämfört med ett golvbyte. Certifikat Hållbara Golv skapar långsiktigt ekonomiskt värde för fastigheter, miljö och människor.

Läs mer…

Hållbart

Vårt koncept ger stora positiva miljöeffekter och förbättrar inomhusmiljön både för de som vistas i lokalerna samt för de som utför de dagliga städrutinerna.

Renovering av befintliga golv med keramisk lack minskar koldioxidavtrycket med över 90% jämfört med att byta golv. För ett golv på 500 kvm motsvarar det ca 5 ton koldioxidbesparing mot traditionell golvhantering.

Enkelt- vad det innebär för dig som beställare

Enligt vår erfarenhet får golvslitaget låg prioritet i förvaltningsbudgeten. Det får både på kort och lång sikt negativ påverkan på golvens livslängd och innemiljön för de som vistas i lokalerna. Med vårt koncept Hållbara golv kan våra kunder lämna över ansvaret för golvytskikten till oss – utan extra kostnader.

Vi analyserar ytskikten och lägger en långsiktig planering och prioritering. Vår kund tar beslut om åtgärdsplanens genomförande och därefter genomför vi renoveringarna. Vi följer upp vårt arbete och levererar årsrapporter som dokumenterar hållbarhet och ekonomisk ROI.

Läs mer…

Vi samarbetar dagligen med kommuner, regioner, och myndigheter för att på ett hållbart sätt ge nytt liv till golvytorna i deras fastigheter och lokaler.

”Vi har under 6 år använt oss av Hållbar Tekniks keramiska lack och koncept. Vi uppskattar verkligen att de är så enkla att jobba med, de tar ansvar för hela processen och löser alltid logistiken på ett smidigt sätt. Dessutom är slitytan på golven fantastisk!”

 

Mikael Lundgren,
Förvaltningssammordnare,
Skellefteå kommun

Läs mer

”Vi har verkligen hårdtestat den keramisk lacken. Den första ytan vi renoverade är ett linoleumgolv där det dagligen passerar nästan 10 000 personer, och sex år senare är slitaget fortfarande obetydligt. Vi har sedan dess renoverat tusentals kvadratmeter golv och är väldigt nöja med resultaten.”

Jonas Andersson,
Förvaltare Akademiska Hus

Läs mer

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig snarast.