Hållbara Golv

CERTIFIKAT HÅLLBARA GOLV

Varje år byts 25 miljoner kvadratmeter golv ut i Sverige. Det motsvarar nästan 300 miljoner kg CO2. Vår keramiska lack och vårt förvaltningskoncept bidrar till att fler golv kan räddas genom renovering. Om vi leker med tanken att en fjärdedel av alla golv som byts istället renoveras skulle det motsvara en CO2-besparing på nära 60 miljoner kg – per år.

Golven hamnar mellan förvaltning och städ, förvaltningsbudgetarna måste fokusera på det som är trasigt och lokalvårdsbudgetarna är för snålt tilltagna för att rymma periodiskt underhåll i den utsträckning som skulle behövas.
Vi har skapat en process som kopplar ihop förvaltning och städ och där vi tar ansvar för både kort- och långsiktig planering, prioritering och renoveringar/åtgärder.
För att ytterligare tydliggöra vikten av hållbarhet kopplar vi ihop processen med en certifiering. Certifieringen visualiserar golvinsatserna och ger direkt återkoppling kring minskad CO2-belastning och kostnadsbesparingar.

Certifikat Hållbara golv ger fördelar i flera dimensioner:

HÅLLBART 

Vårt koncept ger stora positiva miljöeffekter och förbättrar inomhusmiljön både för de som vistas i lokalerna samt för de som utför de dagliga städrutinerna.

Renovering av befintliga golv med keramisk lack minskar koldioxidavtrycket med över 90% jämfört med att byta golv. För ett golv på 500 kvm motsvarar det ca 5 ton koldioxidbesparing mot traditionell golvhantering.

• KERAMISKT YTSKIKT är dessutom miljövänlig. Lacken är vattenbaserad och ytorna blir enkla att städa vilket innebär mindre användande av kemikalier, förbrukningsmaterial och vatten. Lacken är godkänd av Byggvarubedömningen och Sunda hus.

• Upp till 25 % minskning av kemikalier och avfall.

• KERAMISKT YTSKIKT skapar ytor som är extremt slitstarka och ytterst desinfektionsmedel- och kemikaliebeständiga.

EKONOMISKT

Vi renoverar plast,- linoleum-, och trägolv och vår lösning ger en direkt kostnadsbesparing på minst 50% jämfört med ett golvbyte. Certifikat Hållbara Golv skapar långsiktigt ekonomiskt värde för fastigheter, miljö och människor. Exemplet till vänster visar skillnaden mellan golvbyte och renovering med keramiskt ytskikt. Det handlar om minst 400 kr per kvadrat. För en gymnastiksal på 700 kvm innebär det en kostnadsbesparing på minst 280 000 kr.

• Minst 50 % kostnadsbesparing jämfört med att lägga in nytt golv.

• Upp till 15 % kostnadsbesparing på löpande städning.

• Upp till 25 % minskning av kemikalier och avfall.

• 100 % minskade kostnader för periodiskt underhåll.

• KERAMISKT YTSKIKT tar bort behovet av framtida periodiskt underhåll förutom vanlig städning. Det innebär att kostnaderna för t ex polish, diamantpolering, tillsatser av vax mm helt försvinner.

LCC – Life Cycle Cost*

• Under ett golvs livstid står inköp och installationskostnaderna för 10 % av totala LCC (avser plastmatta, linoleummatta).

• Resterande kostnader, 90 %, består av städ och underhåll.

• Av dessa 90 % utgör golvskötseln 50–70 % av den totala städkostnaden.

ENKELT

Enligt vår erfarenhet får golvslitaget låg prioritet i förvaltningsbudgeten. Det får både på kort och lång sikt negativ påverkan på golvens livslängd och innemiljön för de som vistas i lokalerna. Med vårt koncept Hållbara golv kan våra kunder lämna över ansvaret för golvytskikten till oss – utan extra kostnader.

Vi analyserar ytskikten och lägger en långsiktig planering och prioritering. Vår kund tar beslut om åtgärdsplanens genomförande och därefter genomför vi renoveringarna. Vi följer upp vårt arbete och levererar årsrapporter som dokumenterar hållbarhet och ekonomisk ROI.

Tidsbesparingar

• Minst 50 % jämfört med att byta golv.

• Mer effektiv användning av personalresurser. • Snabbare städning, enklare att hålla rent.

VÅR KERAMISKA GOLVLACK genererar redan vid applicering tids- och kostnadsbesparingar tack vara det korta avbrottet i verksamheten. Den löpande städningen av golvet effektiviseras också avsevärt.