Kundcase

Skellefteå Kommun

Vi har renoverat 20 000 kvm golv tillsammans med Skellefteå kommun under de senaste åren. Det är alla typer av golv; trä, plast och linoleum och inom olika verksamheter. Uppdragen har kommit från både fastighetsförvaltare och lokalvården. Samtliga golv har varit i stort behov av underhåll. Resultatet av Skellefteås hållbara beslut för deras golv har resulterat i att de sparat 200 ton co2-utsläpp och 9 miljoner kronor i direkt besparing (kostnadsbesparing mot att byta matta). Utöver detta spar de ca. 900 tkr årligen i det golvunderhåll de nu inte behöver utföra.

Resultat för Skellefteå Kommuns beslut är hittills enligt följande:

CO2 besparing: 200 ton

Direkt kostnadsbesparing: över 9 miljoner kronor

Besparing löpande underhåll per 10 år: ca. 9 miljoner kronor

Total besparing 10 år: ca. 18 miljoner kronor

Akademiska Hus

Region Norr, Umeå

Under åren har Akademiska hus sparat 110 ton co2 genom att använda vår keramiska ytlack. Ett fint exempel är där vi kunde rädda 1400 kvm gammal linoleummatta. Vi byte kulör på den och förseglade ytan med den keramiska lacken. Vi har skapat ett underhållsfritt golv och de har sparat 140 CO2 och gjort en direkt kostnadsbesparing på ca 500 000 kr.

Gamla slitna linoleummattor som var planerade att bytas ut renoverades istället genom vårt koncept.

700 + 700 kvadratmeter utfördes i två etapper, totalt så tog båda etapperna tillsammans 8 dagar. Ett traditionellt golvbyte hade medfört en störning för verksamheten på ca. 30 dagar med allt tillkommande underarbete.

Resultatet för Akademiska Hus beslut blev enligt följande:

CO2 besparing: 14 ton

Direkt kostnadsbesparing: över 600000kr

Besparing löpande underhåll 10 år: ca. 550000kr

Total besparing: ca. 1,2 miljoner kronor

Västfastigheter

Region Västra Götaland

Ännu ett projekt där vi räddat mattor som hade blivit solskadade. Detta jobba utfördes under några dagar och vi har nu efter två år fått klartecken för etapp två på Sjukhuset i Trollhättan.

En av de största utmaningarna för sjukhus är att de inte kan underhålla golven enligt den frekvens som tillverkarna anger. Det beror på att det är svårt att flytta patienter och verksamhet, vilket leder till att golven slits och att mikrorepor uppstår. Reporna skapar grogrund för bakterietillväxt vilket riskerar att göra sjukhusmiljön ohygienisk.

Tillsammans med Vårdhygien hos Region Västra Götaland, Trollhättan Sjukhus och Västfastigheter åtgärdade vi samtliga rum på infektionsavdelningen. Mattorna var bara några år gamla och visade redan tydliga tecken på nötning. Genom vårt koncept så räddades mattorna och arbetet kunde utföras utan att störa verksamheten mer än de timmar som krävdes.

Resultatet för Västfastigheters beslut blev enligt följande:

CO2 besparing: 4 ton

Direkt kostnadsbesparing: ca. 200000kr

Besparing löpande underhåll 10 år: ca. 180000kr

Total besparing: ca. 380000 kr