Om oss

Hållbar Teknik startade 2015 med ett tydligt syfte. Vi såg att det fanns många nya produkter och metoder som kunde bidra till bättre hållbarhet både för människa och miljö. Vi såg också att det var många produkter som hade svårt att nå ut på marknaden. Och vi bestämde oss för att göra något åt det. Vi grundade Hållbar Teknik som en plattform för att förändra och förbättra traditionella processer och för att jobba in nya, mer hållbara produkter på marknaden. Världen kan inte vänta på att vi människor ska lösa hållbarhetsutmaningarna.  Hållbar teknik är vårt sätt att här och nu arbeta för ett mer hållbart samhälle.

2015 hittade vi en helt unik och patenterad golvlack som en producent i Österrike hade tagit fram. Den innehöll keramik och kunde användas för att renovera trä-, plast- och linoleumgolv. Produkten förlängde livslängden på golv med minst 10 år, bidrog till besparingar och gjorde innemiljön hälsosammare för de som vistades i lokalerna. Det lät nästan för bra för att vara sant. Vi bestämde oss för att ta produkten och metoden till Sverige och där började vår resa. Idag har vi renoverat tiotusentals kvadratmeter golv och bidragit till 650 ton co2-besparingar, tid och pengar och minskat sjukskrivningar.

Vårt arbete i sökandet efter mer hållbar teknik pågår med fortsatt nyfikenhet. Idag har vi flera fantastiskt fina lösningar för renovering och förbättring av inomhusmiljöer. Vi har ytskiktsbehandlingar som bryter ner bakterier, virus och sporer, en kiselbehandling för rengöring av textilgolv, ett rengöringsmedel som består av 99% vatten och ett ytskikt som bryter ner emissioner i luft. Varje produkt vi arbetar med har också gett oss tillgång till ett nätverk av experter – de som uppfinner och utvecklar produkterna. Tillsammans är vi många som vill bidra till en mer hållbar utveckling av samhället.