HÅLLBAR UTVECKLING

Hållbar utveckling.

 

WearMax® kan vara med och bidra till en hållbar utveckling bland annat genom att bidra till minskat utsläpp av kemikalier, minskad åtgång av vatten och minskad energianvändning vid underhåll och städning av fastigheter.

 

 

  • Genom att förlänga livslängden på golven kommer färre renoveringar och/eller utbyten av golv att behöva göras under fastighetens liv. Detta leder till minskad energi- och materialåtgång
  • Genom att ta bort behovet av återkommande underhåll, så som nollning och ombehandling med polish eller vax, kommer mindre kemikalier att behövas användas och deponeras. Dessutom leder minskat behov av maskinanvändning vid nollning till minskad energianvändning
  • Genom att ta bort behovet av kemikalier vid städning kommer det lokalt bidra till bättre arbetsmiljö men också globalt bidra till att mindre kemikalier kommer att släppas ut i naturen eller att hamna på deponi
  • Genom att göra golven mer smutsavvisande och mer lättstädade kommer mindre vatten behövas vid daglig städning. Samt leder minskat behov av maskinrengörning till lägre energiåtgång
Läs gärna mer i vårt dokument kring

Integrerad Hållbar Utveckling

angående hur vi på Hållbar Teknik

jobbar för en hållbar utveckling.