Renovera Golv

VARFÖR SKA JAG RENOVERA GOLV I STÄLLET FÖR ATT BYTA UT GOLV

Golvrenovering – Hållbarhet

Att förlänga användandet av det befintliga materialet är 100% återbruk och resulterar i ca 90%
lägre klimatavtryck i jämförelse med att lägga in nytt material (ca 10kg CO2/m2). För ett golv
på 500 kvm motsvarar det ca 5 ton koldioxidbesparing mot traditionell golvhantering. Keramiskt
ytskikt är dessutom miljövänlig. Lacken är vattenbaserad och ytorna blir enkla att städa vilket
innebär mindre användande av kemikalier, förbrukningsmaterial och vatten. Lacken är
godkänd av Byggvarubedömningen och Sunda hus. Vi ser också en förbättrad inomhusmiljö
både för de som vistas i lokalerna samt för de som utför de dagliga städrutinerna.

Golvrenovering – Ekonomisk besparing

Vår renovering av golvet brukar vara en kostnadsbesparing på minst 50% i jämförelse med
ett golvbyte. Keramiskt ytskikt tar bort behovet av framtida periodiskt underhåll förutom
vanlig städning. Det innebär att kostnaderna för tex polish, diamantpolering, tillsatser av vax mm
helt försvinner. Sammanfattningsvis är det här ett oersättligt alternativ ur ekonomiskt perspektiv
– i synnerlighet när man tittar på golvets Livscykelkostnadsanalys (LCC, kostnad i förhållande
till livstid).

Golvrenovering – Effektivitet

Vår keramiska golvlack genererar redan vid applicering tids- och kostnadsbesparingar tack vara
det korta avbrottet i verksamheten. Vi kan gå in och utföra jobbet med minimal störning då
vi även kan lägga upp arbetet i etapper efter ett körschema som är synkat med
verksamheten. Torktiden på lacken kan forceras till två timmar.

Golvrenovering – Underhållsfritt

Den keramiska ytan gör att den löpande städningen av golvet effektiviseras avsevärt. Periodiskt
under ska helt avbrytas vilket innebär att kostnaderna för tex polish, diamantpolering, tillsatser
av vax mm helt försvinner. En kostnadsbesparing på ca 75 kr/kvm per år enligt branschen.

Jag vill veta mer! Keramisk golvlack

Kontakt: info@hallbarteknik.se 010-10 29 180