Hållbar Teknik

En långsiktig relation som präglas av trygghet & kompetens

INVENTERING AV GOLV
Vi utför fysiska besök där vi kommer ut och tittar på golvytor, analyserar och fungerar som ett bollplank – utan kostnad.

PROJEKTLEDARE
Inför ett uppdrag gör våra projektledare en ovärderlig insats genom samordning och kommunikation med verksamheten. Man etablerar ett körschema som fungerar med verksamheten och kan fastställa hur arbetet ska utföras i etapper för att underlätta.

HANTVERK
Vi har uteslutande våra egna tekniker som har mångårig erfarenhet av att renovera golv och sitter på stort tekniskt kunnande. Att renovera golv på ett professionellt sätt är ett hantverk och vi använder oss aldrig av underleverantörer eller inhyrd personal.

UPPFÖLJNING
Vi återkopplar alltid efter utförda ytor för att säkerställa att ni trivs med golvet. Uppföljning efter utförande är en del av processen för varje projekt.

KUNDPORTAL
Varje projekt dokumenteras i er egen kundportal där ni har alla projektsammanställningar och årliga sammanställningar. Detta för att det ska finnas en spårbarhet på allt som är utfört och för att synliggöra ekonomiska och miljömässiga besparingar.

LÖPANDE TILLGÄNGLIGHET & SERVICE
SJÄLVKLART. Vi finns alltid tillgängliga för våra kunder!

KONCEPT HÅLLBARA GOLV

Vi på Hållbar Teknik har skapat ett koncept som har växt fram utifrån den dialog vi har haft med förvaltare genom åren. Det är helt enkelt en sammanställning av de behov vi ser finns. Vi har uppfattat hur golvytor ibland hamnar längst ner på prioriteringslistan. Hur ett golv trampas på tills den dag man tittar ner och upptäcker att det är helt slut.

Golven hamnar inte sällan mellan förvaltning och lokalvård. Förvaltningsbudgetarna måste fokusera på det som är trasigt och lokalvårdsbudgetarna är för snålt tilltagna för att rymma periodiskt underhåll i den utsträckning som skulle behövas. Vi vill lyfta statusen på golv! Det ska inte endast vara i brandsläckningsskedet som ett golv får uppmärksamhet. De stora löpande kostnaderna som är kopplade till golv kan elimineras om man jobbar långsiktigt och medvetet!

Vi har skapat en process som kopplar ihop förvaltning och städ och där vi är med och tar ansvar för både kort- och långsiktig planering och prioritering samt ombesörjning av golvytorna. Hållbar Teknik har alltid ett långsiktigt förhållningssätt till våra kunder och de projekt vi utför. Vi sammanfattar det ”ägandeskapet” i vårt årshjul som definierar vårt koncept. För att ytterligare tydliggöra vikten av hållbarhet kopplar vi ihop processen med en certifiering. Certifieringen visualiserar golvinsatserna och ger direkt återkoppling kring minskad CO2-belastning och kostnadsbesparingar.

Jag vill veta mer! Varför renovera golv?

Kontakt: info@hallbarteknik.se 010-10 29 180